Fokus på grundighet, effektivitet og kvalitet

Du kan føle deg trygg på at jobben blir gjort riktig, til avtalt tid og pris.

Byggeoppdrag

Vi utfører alle typer oppdrag innen nybygg, tilbygg/ påbygg og rehabilitering. Vi tar på oss både små og store oppdrag - fra små rom, til totalrehabilitering av din bolig.

Byggesøknad

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Byggeledelse

Som byggeleder ønsker vi å bidra til at byggherre og oppdragsgiver opplever et vellykket byggeprosjekt. Vår jobb er å se til at hele byggeprosessen og det endelige resultatet blir som partene har avtalt. Pris avhenger av byggeoppdragets kompleksitet.

Verditakst

En verditakst benyttes ofte ved refinansiering av lån, pantsetting og ved salg av bolig. Vår takstmann gjennomfører en befaring, og utarbeider verditakst på bakgrunn av boligens standard, størrelse og beliggenhet.

Tilstandsanalyse og boligsalgsrapport

Vår takstmann utfører grundige husundersøkelser av de byggetekniske forholdene. Rapportene er særlig viktig ved eierskifte, og skal bidra til en tryggere bolighandel for de involverte parter.

Skadetaksering

Skadetakst brukes ofte som dokumentasjon i forsikringssaker ved skade på bolig. Be om befaring og pristilbud.

Reklamasjonsrapport

Ved tvister i et eierskifte vil det være behov for en reklamasjonsrapport. En befaring blir gjort på stedet, og vår takstmann gjennomgår tilgjengelig dokumentasjon. Dersom det blir påvist avvik, vil nødvendige konsekvenser beregnes.

Tomtetakst

Vi utfører verditaksering av ubebygde tomter.

Overtagelse ny bolig

Uenighet under en overtagelse kan være vanskelig å håndtere uten fagkyndig hjelp. Vår takstmann er med deg på overtagelsen, og gjennomfører en grundig sjekk av boligen. 

I etterkant av befaringen produseres en rapport fra takstmann.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og pristilbud!